Studiefrämjandet2

Kursanmälan till MALKK

Fyll i dina och din hunds uppgifter. Ska någon annan än anmälaren gå med hunden på kursen så fyll i förarens namn under Meddelande, 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vi önskar betalning omgående efter att instruktören bekräftat din anmälan/plats, dock senast två veckor innan kursstart. Betalning till bankgiro 5430-7004. Viktigt att du anger namn och kursnummer på din inbetalning.
Anmälan till kurs är bindande.

 

IMG_2541

 

1. Kontakta instruktören för att kolla om kursen är ledig.
2. När du fått en plats bekräftad, betala genom bankgiro 5430-7004.
Ange både namn och vilken kurs på inbetalningen.
3. Om du inte är medlem ska du också betala medlemsavgiften:
250 kr per person eller 400 kr för familjemedlemskap.
4. Betala senast 2 veckor innan kursen startar.

Alternativt kan du kontakta:
Annelie Englund, tel: 070-482 27 81
Om den som går kursen är annan än inbetalaren skriv namn på deltagaren.